Český střelecký svaz

Český střelecký svaz
Jihomoravské KS    Středočeské KS

ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina

Kritéria pro podporu SSK
z prostředků ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina

1. Všeobecné zásady
1.1 O způsobu,jakým bude klubu podpora poskytnuta, zda ve formě materiální, či finanční rozhodne na svém jednání Krajské sdružení.
1.2 O výši poskytnuté podpory rozhoduje Krajské sdružení dle objemu prostředků, které bude mít k dispozici po uhrazení nákladů na krajem pořádané akce.
1.3 Pro stanovení poměrného rozdělení slouží bodový system. Z částky určené KS na dotaci klubům bude vypočtena částka na jeden bod, kterou pak vynásobenou počtem získaných bodů klub obdrží.
1.4 Rozhodující důraz při poskytování podpory je kladen na práci s mládeží. Klub který nepracuje s mládeží, nemůže získat body dle čl. 3.
1.5 Za mládež se považují členové, kteří v daném roce dovrší nejvýše 18 let.
1.6 Splnění kriterií pro poskytnutí podpory vykazují kluby na formuláři ve formátu XLS, který si stáhnou na webu KS, vyplní přesně dle přiložených pokynů (PDF) a zašlou emailem V.Šenkapoulovi na adresu vladule@gmail.com do 31.10. Splnění bodů 2.2 až 2.5 doloží přiloženou kopií příslušné výsledkové listiny, nebo odkazem na její umístění na webu.
 
2. Práce s mládeží
2.1. Počet registrovaných členů
Za každého registrovaného člena z kategorie mládeže se klubu započítává 1 bod.
 
2.2 Účast na závodech s výjimkou M ČR, ČP, finále ČPTM, mezinárod. závodů a KP
Za každý start registrovaného mladého člena, který se objeví na výsledkové listině soutěže na níž lze přiznat výkonnostní třídu, včetně kol Krajské ligy a kol ČPTM, obdrží klub 2 body.
 
2.3 Účast na M ČR, každém kole ČP, finále ČPTM, mezinárod. závodů a KP
Účast na těchto závodech je hodnocena za každý start 3 body.
 
2.4 Umístění v KP a v konečném vyhodnocení Krajské lize mládeže
K bodům za účast klub získává navíc:
Za 1.místo 10 bodů, 2.místo 6 bodů, 3 místo 4 bodů, 4 místo 3 bodů, 5.místo 2 body, 6.místo 1 body
 
2.5 Umístění v M ČR, finále ČPTM a v konečném pořadí ČP
K bodům za účast klub získává navíc:
Za 1.místo 20 bodů, 2.místo 12 bodů, 3 místo 8 bodů, 4 místo 6 bodů, 5.místo 4 body, 6.místo 2 body
Za umístění v soutěži družstev klub získává:
Za 1.místo 30 bodů, 2.místo 21 bodů, 3 místo 15 bodů, 4 místo 9 bodů, 5.místo 6 bodů
V případě družstva KS se tyto body rozdělí jednotlivým členům družstva pro jejich kluby.
 
2.6 Výkonnostní třídy
Limitu musí být dosaženo vždy na soutěži té úrovně, která je pro přiznání dané třídy minimálně nutná. Za výsledek rovný nebo vyšší limitu I.VT 4 body, II.VT 3 body, III.VT 2 body
 
3. Pořádání závodů zařazených do kalendáře ČSS
Uspořádání závodu 3 body za každou samostatně vyhodnocenou disciplínu na výsledkové listině závodu. V případě že se na závodě zárověň vyhodnocuje KSL mládeže nebo Krajský přebor, se jednotlivé disciplíny zapisují pouze jednou. Tyto body se však připočítávají pouze tehdy, pokud klub získal body dle čl.2.
 
4. Uspořádání Krajského přeboru
Za uspořádání Krajského přeboru a jednotlivého kola Krajské ligy mládeže může být Krajským sdružením klubu přiznána mimořádná dotace, jejíž výše bude stanovena dle finanční situace KS.
 
5. Uspořádání školení rozhodčích, trenérů.
Náklady na tato školení hradí Krajské sdružení.
Za uspořádání školení rozhodčích, trenérů, může být Krajským sdružením klubu přiznána mimořádná dotace.
 
  Schváleno na schůzi Výboru ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina dne 8. 4. 2019
Činnost rady KS Pozvánka na VH 23.6.21 Zápis z Výboru 7.11.20 Zápis z Výboru 13.4.20 Seznam členů rady Kritéria podpory . . . Kalendář závodů Seznam SSK Seznam rozhodčích Statut KS ČSS Výsledkové listiny Zimní liga Chotěboř 10.k. Pohár SSK V.Meziříčí Pohár SSK Mostiště Pohár SSK Bystřice Krajské přebory VC Pelhřimova KSL mládeže 2020 ČPTM Finále Memoriál F.Vobra VC Chotěboře VC SSK Chotěboř ČPTM 3.kolo Pohár AVZO H.Cerekev ČPTM 2.kolo Pohár Chotěboře VC Batelova OSL Pelhřimovska 4.k. VC Chotěboře ČPTM 1.kolo OSL Pelhřimovska 3.k. McKay CUP VC Bystřice n.P. VC 0030 VC N.Města OSL Pelhřimovska 2.k. Cena SSK Žďár n.S. Zimní liga H.Brod 11.k. Zimní liga Chotěboř 9.k. Pohár AVZO H.Cerekev VC ZDAR Žďár n.S. Třešťská diabolka Krajský přebor Archiv výsledků Zprávy z klubů SSK Černovice SSK N.Město n.M. SSK Žďár n.S.