Český střelecký svaz

Český střelecký svaz
Jihomoravské KS    Středočeské KS

ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina

Kritéria pro podporu SSK
z prostředků ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina

1. Všeobecné zásady
1.1 O způsobu,jakým bude klubu podpora poskytnuta, zda ve formě materiální, či finanční rozhodne na svém jednání Krajské sdružení.
1.2 O výši poskytnuté podpory rozhoduje Krajské sdružení dle objemu prostředků, které bude mít k dispozici po uhrazení nákladů na krajem pořádané akce.
1.3 Pro stanovení poměrného rozdělení slouží bodový system. Z částky určené KS na dotaci klubům bude vypočtena částka na jeden bod, kterou pak vynásobenou počtem získaných bodů klub obdrží.
1.4 Rozhodující důraz při poskytování podpory je kladen na práci s mládeží. Klub který nepracuje s mládeží, nemůže získat body dle čl. 3.
1.5 Za mládež se považují členové, kteří v daném roce dovrší nejvýše 18 let.
1.6 Splnění kriterií pro poskytnutí podpory vykazují kluby na formuláři ve formátu XLS, který si stáhnou na webu KS, vyplní přesně dle přiložených pokynů (PDF) a zašlou emailem V.Šenkapoulovi na adresu vladule@gmail.com do 31.10. Splnění bodů 2.2 až 2.5 doloží přiloženou kopií příslušné výsledkové listiny, nebo odkazem na její umístění na webu.
 
2. Práce s mládeží
2.1. Počet registrovaných členů
Za každého registrovaného člena z kategorie mládeže se klubu započítává 1 bod.
 
2.2 Účast na závodech s výjimkou M ČR, ČP, finále ČPTM, mezinárod. závodů a KP
Za každý start registrovaného mladého člena, který se objeví na výsledkové listině soutěže na níž lze přiznat výkonnostní třídu, včetně kol Krajské ligy a kol ČPTM, obdrží klub 2 body.
 
2.3 Účast na M ČR, každém kole ČP, finále ČPTM, mezinárod. závodů a KP
Účast na těchto závodech je hodnocena za každý start 3 body.
 
2.4 Umístění v KP a v konečném vyhodnocení Krajské lize mládeže
K bodům za účast klub získává navíc:
Za 1.místo 10 bodů, 2.místo 6 bodů, 3 místo 4 bodů, 4 místo 3 bodů, 5.místo 2 body, 6.místo 1 body
 
2.5 Umístění v M ČR, finále ČPTM a v konečném pořadí ČP
K bodům za účast klub získává navíc:
Za 1.místo 20 bodů, 2.místo 12 bodů, 3 místo 8 bodů, 4 místo 6 bodů, 5.místo 4 body, 6.místo 2 body
Za umístění v soutěži družstev klub získává:
Za 1.místo 30 bodů, 2.místo 21 bodů, 3 místo 15 bodů, 4 místo 9 bodů, 5.místo 6 bodů
V případě družstva KS se tyto body rozdělí jednotlivým členům družstva pro jejich kluby.
 
2.6 Výkonnostní třídy
Limitu musí být dosaženo vždy na soutěži té úrovně, která je pro přiznání dané třídy minimálně nutná. Za výsledek rovný nebo vyšší limitu I.VT 4 body, II.VT 3 body, III.VT 2 body
 
3. Pořádání závodů zařazených do kalendáře ČSS
Uspořádání závodu 3 body za každou samostatně vyhodnocenou disciplínu na výsledkové listině závodu. V případě že se na závodě zárověň vyhodnocuje KSL mládeže nebo Krajský přebor, se jednotlivé disciplíny zapisují pouze jednou. Tyto body se však připočítávají pouze tehdy, pokud klub získal body dle čl.2.
 
4. Uspořádání Krajského přeboru
Za uspořádání Krajského přeboru a jednotlivého kola Krajské ligy mládeže může být Krajským sdružením klubu přiznána mimořádná dotace, jejíž výše bude stanovena dle finanční situace KS.
 
5. Uspořádání školení rozhodčích, trenérů.
Náklady na tato školení hradí Krajské sdružení.
Za uspořádání školení rozhodčích, trenérů, může být Krajským sdružením klubu přiznána mimořádná dotace.
 
  Schváleno na Valné hromadě ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina dne 23. 2. 2017
Činnost rady KS Zápis z rady 13.4.18 Zápis z rady 8.11.17 Seznam členů rady Kritéria podpory . . . Kalendář závodů Seznam SSK Seznam rozhodčích Statut KS ČSS Výsledkové listiny Dubnová otočka VC Batelova Pohár města Černovice Mistrovství ČR mládeže Zimní liga Chotěboř 10.k. Zimní liga H.Brod 12.k. Mistrovství ČR Pohár AVZO H.Cerekev VC ZDAR Žďár n.S. Krajský přebor Třešťská diabolka První rána VC Bystřice n.P. Poslední rána Pohár SSK V.Meziříčí Podzimní výstřel Pohár SSK Mostiště Pohár SSK Bystřice n.P. Přebor Kraje Vysočina VC Pelhřimova KSL 2017 Mem. Fr. Vobra VC SSK Chotěboř VC Chotěboře ČPTM - finále Memoriál J.Máčela OSL Pelhřimovska 5.k. ČPTM 3.kolo Pohár AVZO H.Cerekev Pohár města Chotěboře Archiv výsledků Propozice závodů KSL 2018 Zprávy z klubů SSK Černovice SSK N.Město n.M. SSK Žďár n.S.