Český střelecký svaz

Český střelecký svaz
Jihomoravské KS    Středočeské KS

ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina

POZVÁNKA

na Valnou hromadu ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina
konanou ve středu 23. června 2021 v 18:00 hodin
v kulturním domě obce Skála
(GPS: 49.5574039N, 15.4400383E)

Program:

 1. Zahájení, schválení programu, jednacího a volebního řádu, volba zpracovatele zápisu a volební komise
 2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Volba předsedy, místopředsedy, hospodáře, členů výboru a revizora KS Vysočina
 5. Volba zástupců KS Vysočina na sjezd ČSS
 6. Představení kandidátů na prezidenta a viceprezidenta ČSS
 7. Schválení termínů KSL mládeže, KP a soustředění mládeže
 8. Diskuse, různé
 9. Usnesení a závěr

Účast:
Za každý ČSS, z.s. SSK v Kraji Vysočina se zúčastní jeden delegát s hlasem rozhodujícím.

Cestovné:
Nebude hrazeno

Pro jednání připravte:
a) Návrhy na předsedu, místopředsedu, hospodáře, revizora a členy rady KS
b) Jakékoli připomínky k KS, ke střelecké činnosti v kraji, k vedení ČSS

Prosím zabezpečte, aby opravdu každý klub svého zástupce vyslal, své návrhy a připomínky mi pokud možno zašlete na níže uvedenou emailovou adresu.

Materna Jiří
předseda ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina
JiriMaterna@seznam.cz
POZVÁNKA

na náhradní Valnou hromadu ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina
konanou ve středu 23. června 2021 v 18:30 hodin
v kulturním domě obce Skála
(GPS: 49.5574039N, 15.4400383E)

Program:

 1. Zahájení, schválení programu, jednacího a volebního řádu, volba zpracovatele zápisu a volební komise
 2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Volba předsedy, místopředsedy, hospodáře, členů výboru a revizora KS Vysočina
 5. Volba zástupců KS Vysočina na sjezd ČSS
 6. Představení kandidátů na prezidenta a viceprezidenta ČSS
 7. Schválení termínů KSL mládeže, KP a soustředění mládeže
 8. Diskuse, různé
 9. Usnesení a závěr

Účast:
Za každý ČSS, z.s. SSK v Kraji Vysočina se zúčastní jeden delegát s hlasem rozhodujícím.

Cestovné:
Nebude hrazeno

Pro jednání připravte:
a) Návrhy na předsedu, místopředsedu, hospodáře, revizora a členy rady KS
b) Jakékoli připomínky k KS, ke střelecké činnosti v kraji, k vedení ČSS

Prosím zabezpečte, aby opravdu každý klub svého zástupce vyslal, své návrhy a připomínky mi pokud možno zašlete na níže uvedenou emailovou adresu.

Materna Jiří
předseda ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina
JiriMaterna@seznam.cz

Činnost rady KS Pozvánka na VH 23.6.21 Zápis z Výboru 7.11.20 Zápis z Výboru 13.4.20 Seznam členů rady Kritéria podpory . . . Kalendář závodů Seznam SSK Seznam rozhodčích Statut KS ČSS Výsledkové listiny Zimní liga Chotěboř 10.k. Pohár SSK V.Meziříčí Pohár SSK Mostiště Pohár SSK Bystřice Krajské přebory VC Pelhřimova KSL mládeže 2020 ČPTM Finále Memoriál F.Vobra VC Chotěboře VC SSK Chotěboř ČPTM 3.kolo Pohár AVZO H.Cerekev ČPTM 2.kolo Pohár Chotěboře VC Batelova OSL Pelhřimovska 4.k. VC Chotěboře ČPTM 1.kolo OSL Pelhřimovska 3.k. McKay CUP VC Bystřice n.P. VC 0030 VC N.Města OSL Pelhřimovska 2.k. Cena SSK Žďár n.S. Zimní liga H.Brod 11.k. Zimní liga Chotěboř 9.k. Pohár AVZO H.Cerekev VC ZDAR Žďár n.S. Třešťská diabolka Krajský přebor Archiv výsledků Zprávy z klubů SSK Černovice SSK N.Město n.M. SSK Žďár n.S.