Český střelecký svaz

Český střelecký svaz
Jihomoravské KS    Středočeské KS

ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina

Zápis

z Výboru ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina
(emailové hlasování členů výboru od 30.3.2020 do 12.4.2020)

Hlasování se v uvedeném období zúčastnili členové výboru: Materna Jiří, Matějka Milan, ing.Tůma Martin, ing.Veverková Lucie, Šenkapoul Vladimír, Marek Karel a Roháček Josef
Hlasování se v uvedeném období nezúčastnil člen výboru: Chylík Stanislav

1. Hlasování:

 1. Hlasování se v uvedeném období zúčastnilo sedm z osmi členů výboru, což je 88% účast. Schválená usnesení jsou platná.

2. Členové Výboru ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina vzali na vědomí:

 1. Stav pokladny a účtu.
 2. Odevzdání vyúčtování dotace od Všesportovního kolegia 2019 a dotace Sportujeme a volný čas 2019.
 3. Odevzdání daňového přiznání za rok 2019 na FÚ a předání účetní závěrky 2019 na Městském soudě v Praze.
 4. Provedení kontroly účetnictví KS Vysočina za rok 2019.
 5. Podání dvou nových žádostí o dotaci v letošním roce.
 6. Rozdělení dotace 2020 v rámci Všesportovního kolegia, pro nás 00 000 Kč.

3. Členové Výboru ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina schválili:

 1. Účetní závěrku KS Vysočina za rok 2019.
 2. Přebory Kraje Vysočina v LM, SM 12.9.2020 v Pelhřimově a SP 13.9.2020 v Pelhřimově.
 3. Přebory Kraje Vysočina v LP na prvním závodě této disciplíny, který se bude v letošním roce v Kraji Vysočina konat.
 4. Odměna pořadateli soustředění mládeže 2020 za pronájem střelnice ve výši 4 000 Kč.
 5. Nákup malorážkových nábojů v množství podle finančních možností KS a jejich rozdělení jednotlivým SSK podle následujících pravidel:
  • Pro vítěze každé vypsané kategorie na přeborech Kraje Vysočina 2020 v malorážkách ve výši 500 kusů
  • Pro vítěze každé vyhodnocené kategorie Krajské střelecké ligy mládeže 2020 ve výši 500 kusů
  • Zbývající množství podle účasti jednotlivých střelců ze všech schválených kol Krajské střelecké ligy mládeže 2020
 6. Stávající "Kritéria pro podporu SSK z prostředků ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina" i pro rok 2020
  hlasování o všech předešlých bodech : pro 7, proti 0, zdržel se 0, SCHVÁLENO
 7. KSL mládeže 2020 v termínech 9.5. Třešť, 13.6. N.Město, 19.7. H.Cerekev, 15.8. H.Cerekev a 12.9. Pelhřimov s tím, že když se vzhledem k situaci s koronavirem uskuteční jen 3 závody, tak stanovit pro hodnocení dvě kola, pokud bude závodů více ponechat 3 hodnocená kola.
  hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 1, SCHVÁLENO
 8. Odměna jednotlivým trenérům na soustředění mládeže 2020 ve výši 1 000 Kč za celé soustředění za podmínky, že se trenér na soustředění bude po celou dobu věnovat pouze mládeži z Kraje Vysočina.
  hlasování : pro 4, proti 2, zdržel se 1, SCHVÁLENO
 9. Pokud budou na soustředění mládeže střelci mimo Kraj Vysočina, budou povinni zaplatit 200 Kč za každý den své účasti pořadateli soustředění, jinak jim nebude umožněn vstup na střelnici.
  hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 1, SCHVÁLENO

Zapsal na základě hlasovacích emailů: Materna Jiří
v Najdeku 13.4.2020

Činnost rady KS Pozvánka na VH 23.6.21 Zápis z Výboru 7.11.20 Zápis z Výboru 13.4.20 Seznam členů rady Kritéria podpory . . . Kalendář závodů Seznam SSK Seznam rozhodčích Statut KS ČSS Výsledkové listiny Zimní liga Chotěboř 10.k. Pohár SSK V.Meziříčí Pohár SSK Mostiště Pohár SSK Bystřice Krajské přebory VC Pelhřimova KSL mládeže 2020 ČPTM Finále Memoriál F.Vobra VC Chotěboře VC SSK Chotěboř ČPTM 3.kolo Pohár AVZO H.Cerekev ČPTM 2.kolo Pohár Chotěboře VC Batelova OSL Pelhřimovska 4.k. VC Chotěboře ČPTM 1.kolo OSL Pelhřimovska 3.k. McKay CUP VC Bystřice n.P. VC 0030 VC N.Města OSL Pelhřimovska 2.k. Cena SSK Žďár n.S. Zimní liga H.Brod 11.k. Zimní liga Chotěboř 9.k. Pohár AVZO H.Cerekev VC ZDAR Žďár n.S. Třešťská diabolka Krajský přebor Archiv výsledků Zprávy z klubů SSK Černovice SSK N.Město n.M. SSK Žďár n.S.