Český střelecký svaz

Český střelecký svaz
Jihomoravské KS    Středočeské KS

ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina

Zápis

z Rady ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina
konané 3. 11. 2016 v Jihlavě.

Přítomní: Matějka M., ing.Tůma M., Materna J., Šenkapoul V., Marek K., Chylík S.,
                 ing.Roháček J.
Omluven: Ninger P.
Host: Marek M.

1. Zahájení:

2. Rada ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina vzala na vědomí:

3. Rada ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina schválila:

hlasování o bodu 3 jako celku: pro 7, proti 0, zdržel se 0, schváleno

Zapsal: Jiří Materna
v Jihlavě 3.11.2016

Činnost rady KS Zápis z VH 2017 Schůze rady 3.11.2016 Seznam členů rady Kritéria podpory . . . Kalendář závodů Seznam SSK Seznam rozhodčích Statut KS ČSS Výsledkové listiny Pohár SSK Bystřice n.P. Přebor Kraje Vysočina VC Pelhřimova KSL 2017 Mem. Fr. Vobra VC SSK Chotěboř VC Chotěboře ČPTM - finále Memoriál J.Máčela OSL Pelhřimovska 5.k. ČPTM 3.kolo Pohár AVZO H.Cerekev Pohár města Chotěboře VC Batelova OP Žďár n.S. VC Chotěboře OSL Pelhřimovska 3.k. ČPTM 2.kolo Chotěbořský kalibr VC Bohemia machine VC Bystřice n.P. Cena SSK Žďár n.S. OSL Pelhřimovska 2.k. VC N.Město na M. Chotěbořská finálovka VC N.Město na M. Cena pivovaru Chotěboř ČPTM 1.kolo Chocholoušská 60 VC Rychtáře OSL Pelhřimovska 1.k. Archiv výsledků Zprávy z klubů SSK Černovice SSK N.Město n.M. SSK Žďár n.S.