Český střelecký svaz

Český střelecký svaz
Jihomoravské KS    Středočeské KS

ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina

Zápis

z Výboru ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina
(emailové hlasování členů výboru od 2.11.2020 do 7.11.2020)

Hlasování se v uvedeném období zúčastnili členové výboru: Materna Jiří, Matějka Milan, ing.Tůma Martin, Šenkapoul Vladimír, Marek Karel a Roháček Josef
Hlasování se v uvedeném období nezúčastnili členové výboru:
ing.Veverková Lucie, Chylík Stanislav

1. Hlasování:

 1. Hlasování se v uvedeném období zúčastnilo šest z osmi členů výboru, což je nadpoloviční většina. Schválená usnesení jsou platná.

2. Členové Výboru ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina vzali na vědomí:

 1. V červnu se konal v Praze první letošní VV ČSS. Zápis najdete na:
  http://www.shooting.cz/docs/200630-zapis_vv_01_2020.doc
 2. Z důvodu vládních nařízení byl zrušen plánovaný říjnový VV ČSS v Praze.
 3. Na webu ČSS byla zveřejněna výzva prezidenta ČSS na registraci jednotlivých klubů u Národní sportovní agentury
  http://www.shooting.cz/pdf/201021-20_js_36_informace_pro_ssk_rejstrik_sportu.pdf
 4. Na webu Národní sportovní agentury jsou průběžně zveřejňovány nové grantové programy na podporu sportu:
  https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/
 5. Info o volebním období statutárních orgánů jednotlivých SSK, které je dle stanov ČSS 4 roky. U následujících klubů předsedům již jejich volební období skončilo a zatím nebylo obnoveno: Pelhřimov (srpen 2019) a Ostrostřelci Vojnův Městec (červen 2020). Předsedovi SSK Velké Meziříčí končí volební období příští měsíc a předsedovi SSK Rožná v lednu 2021.
 6. Stav financí KS Vysočina ke dni 31.10.2020: v pokladně 0 000 Kč a na účtu 000 000
 7. Příští rok by se v dubnu měl konat Sjezd ČSS. Před tímto sjezdem musíme svolat Valnou hromadu všech klubů patřících pod naše krajské sdružení a nahlásit její termín do prosince na sekretariát ČSS. Navrh termínu konání naší VH je pátek 26.2.2021, místo určíme později podle situace s COVIDem.
 8. V našem kraji vznikl začátkem roku nový střelecký klub - ČSS, z.s. sportovně střelecký klub Osová Bitýška, číslo klubu 0499
 9. Na webu ČSS byl zveřejněn postup při výměně trenérských průkazů skupin "A" a "B":
  http://www.shooting.cz/pdf/201102-vymena_tren_prukazu_2020.pdf

3. Členové Výboru ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina schválili:

 1. Rozdělení nábojů podle schválených kritérií pro podporu SSK z prostředků KS Vysočina za rok 2020
  SSKBody za KSLNáboje
  za KSL
  Náboje za
  vítězství v KSL
  Náboje za
  vítězství v KP
  Celkem
  Černovice186750100010008750
  H. Cerekev5190005002400
  V. Meziříčí3110050001600
  Pelhřimov000500500
  Třešť275000750
  Mostiště000500500
  Žďár n.S.000500500
  CELKEM28105001500300015000
 2. Rozdělení dotace od Všesportovního kolegia Kraje Vysočina za rok 2020
  SSKBody dle "Kritérií"Schválená částka v Kč
  Černovice147600000
  Horní Cerekev1570000
  Velké Meziříčí570000
  Třešť450000
  N.Město n.M.1890000
  CELKEM19240000
 3. Jmenování Petra Nymburského vedoucím výpravy sportovních střelců na červnové Letní olympiádě mládeže 2021 v Olomouckém kraji
 4. Konání přeborů Kraje Vysočina 2021 ve vzduchovkách při Třešťské diabolce. V případě, že se nebude z důvodu vládních nařízení Třešťská diabolka konat, tak uskutečnit přebory v rámci prvního vzduch. závodu, který se bude v Kraji Vysočina v roce 2021 konat.
 5. Termín konání Valné hromady ČSS, z.s. KS Vysočina v pátek 26.2.2021

  hlasování o všech předešlých bodech : pro 6, proti 0, zdržel se 0, SCHVÁLENO

Zapsal na základě hlasovacích emailů: Materna Jiří
v Najdeku 7.11.2020

Činnost rady KS Pozvánka na VH 23.6.21 Zápis z Výboru 7.11.20 Zápis z Výboru 13.4.20 Seznam členů rady Kritéria podpory . . . Kalendář závodů Seznam SSK Seznam rozhodčích Statut KS ČSS Výsledkové listiny Zimní liga Chotěboř 10.k. Pohár SSK V.Meziříčí Pohár SSK Mostiště Pohár SSK Bystřice Krajské přebory VC Pelhřimova KSL mládeže 2020 ČPTM Finále Memoriál F.Vobra VC Chotěboře VC SSK Chotěboř ČPTM 3.kolo Pohár AVZO H.Cerekev ČPTM 2.kolo Pohár Chotěboře VC Batelova OSL Pelhřimovska 4.k. VC Chotěboře ČPTM 1.kolo OSL Pelhřimovska 3.k. McKay CUP VC Bystřice n.P. VC 0030 VC N.Města OSL Pelhřimovska 2.k. Cena SSK Žďár n.S. Zimní liga H.Brod 11.k. Zimní liga Chotěboř 9.k. Pohár AVZO H.Cerekev VC ZDAR Žďár n.S. Třešťská diabolka Krajský přebor Archiv výsledků Zprávy z klubů SSK Černovice SSK N.Město n.M. SSK Žďár n.S.