Český střelecký svaz

Český střelecký svaz
Jihomoravské KS    Středočeské KS

ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina

P R O P O Z I C E

Krajská střelecká liga mládeže 2017

Pořadatel :ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina
Soutěž :jednotlivců, dorostenců kraje Vysočina
Disciplína :SM 60, 3x20
Datum konání : 1.kolo - 13.5.2017 - Štít města Třeště
2.kolo - 3.6.2017 - VC SSK Nové Město na Moravě
3.kolo - 5.8.2017 - Pohár AVZO Horní Cerekev
4.kolo - 20.8.2017 - OSL Pelhřimovska
5.kolo - 16.9.2017 - VC Pelhřimova
Kategorie :1) SM 60 - dorostenky
2) SM 3x20 - dorostenky
3) SM 60 - dorostenci
4) SM 3x20 - dorostenci
Startovné :vlastní KSL bez startovného. Každý účastník však platí startovné dle propozic příslušné VC, k níž je kolo KSL přiřazeno
Časový rozvrh :dle propozic jednotlivých Velkých cen
Podmínky účasti :1) dorostenec musí být členem SSK v kraji Vysočina
2) dorostenec musí být na výsledkové listině jednotlivých VC
Vyhodnocení :jednotlivá kola se nevyhodnocují. Pořadí se stanoví součtem tří nejlepších výsledků každého jednotlivce dle příslušné kategorie. Slavnostní vyhodnocení bude provedeno v lednu 2018 na Přeboru regionu vzduchovek v Třešti. Průběžné pořadí po každém kole bude na stránkách KS ČSS Vysočina.
Vítěz každé discipliny a kategorie obdrží 500 ks střeliva 22LR, první tři v každé disciplině a kategorii diplom.
Povinnosti pořadatelů jednotlivých velkých cen:
 Co nejdříve po skončení jednotlivých VC zaslat výsledkovou listinu na emailovou adresu Jiřího Materny (JiriMaterna@seznam.cz), který bude zodpovědný za vyhotovení a zveřejnění průběžných i konečných výsledkových listin na stránkách ČSS, z.s. KS Vysočina.
 
Propozice schváleny na Valné hromadě ČSS, z.s. KS ČSS Vysočina dne 23.2.2017
Činnost rady KS Zápis z VH 2017 Schůze rady 3.11.2016 Seznam členů rady Kritéria podpory . . . Kalendář závodů Seznam SSK Seznam rozhodčích Statut KS ČSS Výsledkové listiny Pohár SSK Bystřice n.P. Přebor Kraje Vysočina VC Pelhřimova KSL 2017 Mem. Fr. Vobra VC SSK Chotěboř VC Chotěboře ČPTM - finále Memoriál J.Máčela OSL Pelhřimovska 5.k. ČPTM 3.kolo Pohár AVZO H.Cerekev Pohár města Chotěboře VC Batelova OP Žďár n.S. VC Chotěboře OSL Pelhřimovska 3.k. ČPTM 2.kolo Chotěbořský kalibr VC Bohemia machine VC Bystřice n.P. Cena SSK Žďár n.S. OSL Pelhřimovska 2.k. VC N.Město na M. Chotěbořská finálovka VC N.Město na M. Cena pivovaru Chotěboř ČPTM 1.kolo Chocholoušská 60 VC Rychtáře OSL Pelhřimovska 1.k. Archiv výsledků Zprávy z klubů SSK Černovice SSK N.Město n.M. SSK Žďár n.S.